Kielipalveluja

Kielipalveluja suomen, saksan, englannin ja ruotsin sekä norjan kielellä. Käännän ja viestin mainituilla kielillä suomen kielestä ja suomen kielelle. - Writing and editing and translation services fi-english-fi / fi-german-fi / fi-swedish-fi / fi-norwegian-fi.

 

Kääntäjä

Käännöspalveluja kielipareilla suomi-saksa-suomi, suomi-englanti-suomi ja suomi-ruotsi-suomi. Käännän tarvittaessa myös norjan kielestä suomeksi.

Mainostekstit, artikkelit, turvallisuusohjeet, käyttöohjeet, yksityiset kirjeet ja liikekirjeenvaihto, tuontiin ja vientiin liittyvä kirjeenvaihto. Myös kaunokirjalliset käännöstoimeksiannot otetaan mielihyvin vastaan. Toimitan pyynnöstä näytekäännöksen.             

 

Suomen kielellä

Apua kielenhuoltoon ja oikeinkirjoitukseen, tekstien oikolukua ja arvioimista. Taitto-palvelua InDesign-ohjelmalla. Palvelun hinnasta sovitaan aina erikseen, yleensä kyseeseen voi tulla tehtäväkohtainen ns. urakkapalkkio tai tuntihinta.

Freelance-kirjoittaja

Lehtijuttuja, kolumneja, kirjallisuuskritiikkejä, luovaa kirjoittamista...

Kirjoitustehtävästä ja palvelun hinnasta sovitaan aina erikseen ja omana kokonaisuutenaan.

 

Yleistä käännöspalvelusta

Hinnoista: Käännöshinnat voivat perustua sanahintaan, rivihintaan, tai tuntihintaan. Tärkeää on sopia hinnoista etukäteen, ja käännettävän tekstin näkeminen antaa kääntäjälle mahdollisuuden arvioida työtä kokonaisuutena.