Yleistä käännöspalvelusta

Hinnoista: Käännöshinnat voivat perustua sanahintaan, rivihintaan, tai tuntihintaan. Tärkeää on sopia hinnoista etukäteen, ja käännettävän tekstin näkeminen antaa kääntäjälle mahdollisuuden arvioida työtä kokonaisuutena.

Paras lopputulos käännöspalvelussa syntyy, kun työprojekti tehdään hyvässä yhteisymmärryksessä. Vuorovaikutus, asiakkaan ja kääntäjän kohtaaminen samalla aaltopituudella, rehellisyys, luottamus, uskallus ja avoimuus, tiedonkulun kaksisuuntaisuus ja oikea-aikaisuus ovat niitä tekijöitä, joiden avulla syntyy hyvä toimeksianto.

Asiakkaan työkalupakki löytyy Suomen Kääntäjien ja Tulkkien Liiton sivuilta

Mikä kääntämisessä maksaa? Lue lisää Suomen Kääntäjien ja Tulkkien liiton sivulta

Elävä kieli - Vivid Words on tehnyt erityisen hyvän käännättäjän oppaan, joka löytyy osoitteesta www.elavakieli.fi

Kun pyydät tarjousta, huomioi nämä:

Kohdeyleisö  - Käännöksen tarkoitus - Aikataulu - Hinta - Aihe ja tekstityyppi - Lähdekieli (ja sen maantieteellinen alue) - Tiedostomuoto - Tekstin määrä (sanoina/riveinä/merkkipaikkoina) - Kohdekieli (ja sen maantieteellinen alue) - Vastuualueet (käännös, kielentarkistus, asiatarkistus).